Wij zijn.....

Lieve Nieuwint, ondernemer en event- en projectmanager, lieve@slowtriatlon.com
Tessel van der Lugt, ondernemer en voormalig hoofd radio BNNVARA, tessel@slowtriatlon.com
Fons van Rooij, ondernemer en voormalig bestuurder in de charitatieve sector, 0654708578 fons@slowtriatlon.com

Stichting SLOWTriatlon® Nederland

KvK-nummer 81122519
Rekeningnummer NL17RABO 0362 0562 26
BTW 8619.41.263.B.01

Senna en Sjef

Maatschappelijk partners