Stichting SLOWTriatlon® Nederland

Leidsestraatweg 113
3443 BS Woerden
mail: info@slowtriatlon.com

Directeur/bestuurder:                Fons van Rooij
Voorzitter Raad van Toezicht:   Bob van Leeuwen

KvK-nummer 81122519
Rekeningnummer NL17RABO 0362 0562 26
BTW 8619.41.263.B.01

De naam SLOWTriatlon® is als handelsmerk vastgelegd in de Benelux en de EU. De merken worden actief beheerd en bewaakt door de Merkplaats te Amsterdam. Het gebruik van de geregistreerde merken van SLOWTriatlon®, zonder haar uitdrukkelijke toestemming daartoe, behoudens door deelnemers in het kader van hun deelneming aan een SLOWTriatlon®, is onrechtmatig en daar zal altijd tegen worden opgetreden.

The name SLOWTriatlon® is registered as a trademark in the Benelux and the EU. The brands are actively protected and monitored by de Merkplaats in Amsterdam. The use of the registered trademarks of SLOWTriatlon®, except by participants in the context of their participation in a SLOWTriatlon®, without its explicit permission, is unlawful and action will always be taken against unlawful use.

Senna en Sjef

Maatschappelijk partners